zaloguj się   |   

Informatyka

Lekcje są podzielone wg następującego schematu [klasa_temat lekcji]
np: klasa1_Zapoznanie z regulaminem

Wersja do druku

klasa 2 domek i rakieta

08.11.2009

Gotowe procedury na rysowanie kwadratu, prostokąta, trójkąta, domkui rakiety.

Klasa1_Operacje na plikach i folderach

24.10.2009

 Operacje na plikach i folderach
Lekcja opisuje operacje wykonywane na plikach i folderach, takie jak: zmiana nazwy, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie i odzyskiwanie, kompresowanie.

Klasa2_Lokalna sieć komputerowa

24.10.2009

 Lokalna sieć komputerowa
Lekcja prezentuje podstawowe informacje na temat sieci komputerowych, ich możliwości, budowę i działanie.

Klasa2_Logomocja – wprowadzenie do programowania

24.10.2009

Logomocja – wprowadzenie do programowania
Lekcja opisuje podstawowe pojęcia związane z Logomocją.

Klasa2_Logomocja – Edytor postaci – animacje

24.10.2009

 Logomocja – Edytor postaci – animacje
Lekcja opisuje podstawowe pojęcia związane z pracą w programie środowiska dydaktycznego Logomocja – Edytor postaci.

Klasa1_Kalkulator

24.10.2009

 Kalkulator
Animacja przedstawia możliwości wykorzystania aplikacji systemowej - Kalkulator.

Klasa1_Graficzna prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym

24.10.2009

 Graficzna prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym
E-lekcja opisuje sposób tworzenia różnych typów wykresów z wykorzystaniem kreatora. Wyjaśnia, jak dobrać wykres do rodzaju prezentowanych danych a także, jak sformatować wykres.

Klasa1_Graficzna prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym

24.10.2009

 Graficzna prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym
E-lekcja opisuje sposób tworzenia różnych typów wykresów z wykorzystaniem kreatora. Wyjaśnia, jak dobrać wykres do rodzaju prezentowanych danych a także, jak sformatować wykres.

Klasa2_Formatowanie treści oraz grafika w kodzie HTML

24.10.2009

 Formatowanie treści oraz grafika w kodzie HTML
E-lekcja wprowadza znaczniki służące do formatowania stron, dodawania list oraz ilustracji.

Klasa2_Edycja wzorów z wykorzystaniem edytora równań

24.10.2009

 Edycja wzorów z wykorzystaniem edytora równań
E-lekcja dotyczy zagadnień związanych z edycją wzorów z wykorzystaniem edytora równań.

Klasa2_Algorytmy iteracyjne.

24.10.2009

 Algorytmy iteracyjne.
Lekcja przedstawia informacje dotyczące algorytmów iteracyjnych.

Klasa2_Algorytmy iteracyjne i rozgałęzione

24.10.2009

Krótki kurs na temat algorytmów.

http://old.scholaris.pl/uruchom/algorytmy,iteracyjne,2

Fraktale

24.10.2009

Fraktale to,wielokrotnie powtarzane motywy w postaci krzywych. Charakteryzują się tym, że ich części składowe są pomniejszonym obrazem całości.

Rekurencja w Logo

23.10.2009

Procedury rekurencyjne to takie procedury, które same siebie wywołują.

Funkcja losowa

23.10.2009

Zastosowanie funkcji losowa(n)

NWD Algorytm Euklidesa

23.10.2009

Algorytm Euklidesa opiera się na fakcie, że jeśli od większej odejmiemy mniejszą, to ta mniejsza i różnica liczb dalej mają taki sam największy wspólny dzielnik jak pierwotne liczby. Gdy przy następnym odejmowaniu otrzymamy parę takich samych liczb, to znaleźliśmy NWD.

Ćwiczenia w ELI

20.10.2009

Eli???????

Operatory i funkcje w ELI

19.10.2009

Zbiór funkcji i operatorów dostępnych w programie ELI

klasa3 lekcja3 Metody programowania

12.10.2009

Metody programowania.
Metoda wstępująca (od szczegółu do ogółu) i zstępująca (od ogółu do szczegółu). Te dwie metody to dwa różne ale prowadzące do tego samego rozwiązania metody „patrzenia” na problem do rozwiązania.

klasa3 lekcja4 Kolory w Logo

12.10.2009

Dziś porozmawiamy o kolorach w Logo.

Komenda UKP ustal kolor pisaka
np: UKP 2 ustala kolor aktualnego pisaka na kolor zielony
Komenda ZAMALUJ zamalowuje zamknięty obszar aktualnym kolorem pisaka

klasa1_lekcja4_Przetwarzanie informacji przez komputer

10.10.2009

Przetwarzanie informacji
przez komputer

Komendy i procedury w Logo

10.10.2009

Komendy i procedury w Logo

Nauczymy się stosować komendy i definiować procedury.

klasa1 lekcja1 Regulamin........

03.10.2009

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie informatyki

Start serwisu

02.10.2009

Dzisiaj startujemy z nowym pomysłem e-lekcje w gimnazjum nr 2 to pomoc dla uczniów którzy z różnych przyczyn nie byli w szkole, aby niczego nie tracili z zajęć informatyki.